Åbn undermenuer...

Diskursanalyse og politisk kommunikation

Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med Kjeld Mazanti Sørensen og forlaget Columbus

Kontakt
GL-E på gl-e@gl.org eller direkte: Therese Holter, GL-E, tlf. 33290936, mail: th@gl.org 

for pristilbud og yderligere information

Underviser
Lektor Kjeld Mazanti Sørensen, Ordrup Gymnasium

Tid og sted
Skolebaseret kursus. Normalt fra kl. 14-16. Fortrinsvis onsdage.
Et skolebaseret kursus fx som eftermiddagsmøde

Kursusudbyder
GL-E i samarbejde med forlaget Columbus


Formål
Gennem kurset introduceres diskursanalytisk teori og metode, fortrinsvis til brug i samfundsfagsundervisningen. Derudover beskæftiger kurset sig med politikernes strategiske brug af sprog og kommunikation som redskab til at opnå eller beholde magten.
Diskursanalyse kan med stort udbytte kombineres med samfundsvidenskabernes klassiske historisk-dokumentariske metoder som kildekritik, retorik og tekstanalyse.


Indhold
På kurset præsenteres en række eksempler på politiske diskurser samt forskellige modeller til brug i undervisningen. Der lægges mest vægt på introduktion af praktiske redskaber til elevernes arbejde med diskursanalyse.

Arbejdsform
Oplæg, diskussion og erfaringsudveksling.

Målgruppe
Undervisere i samfundsfag på de gymnasiale niveauer.