Åbn undermenuer...

Examinasium

- workshop om sociologiske metoder

Examinasium er et nyt initiativ, hvor gymnasieelever får muligheden for at stifte
bekendtskab med og lære af unge sociologers arbejdsmetoder.

Indhold
Examinasium udbyder kompakte workshops, der fokuserer på, hvordan man laver
sociologiske og samfundsvidenskabelige undersøgelser. Der tages udgangspunkt i
fortællinger om konkrete projekter, som sociologerne selv har gennemført, og
undersøgelsesprocessen bliver tilgængelig gennem en række øvelser. Igennem
workshoppen iscenesættes sociologi som en undersøgende videnskab, mens
centrale valg i undersøgelsesprocessen, som problemformulering, metodedesign
og analysestrategi, anskueliggøres.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig primært til klasser med samfundsfag på A-niveau og
er perfekt som oplæg til SRO og SRP. Emner og indhold kan tones efter ønske, så
den enkelte workshop kan tilpasses et særligt forløb eller en særlig studieretning.
Vores gruppe af undervisere består både af sociologistuderende og nyuddannede
sociologer, hvorfor workshoppen også kan give et godt indblik i at være på et
samfundsfagligt studie og på arbejdsmarkedet efterfølgende.

Sted
Examinasium udbyder workshops af cirka 2 timers varighed ude på dit
gymnasium. Formatet kan skaleres, så det kan holdes for én klasse eller for flere på
én gang. Examinasium kan også afholde workshops i lokaler på Københavns
Universitet, hvilket gør det til en velegnet aktivitet i forbindelse med en studietur
til København.


Kontakt

... Examinasium for at booke en workshop på denne mail