Forlaget Columbus

Evaluering i socialt arbejde

Evaluering i socialt arbejde
  • Bogen

Af Peter Bundesen og Anette Falcher

Socialarbejdere mødes i stigende grad med krav om at dokumentere på hvilket grundlag de beslutter en social indsats, hvordan de udfører den, og hvilken effekt den har. Kort sagt: Socialarbejdere skal kunne vise deres værd. Foruden de øgede krav til dokumentation i det sociale arbejde er der også fokus på, at arbejdet så vidt muligt skal foregå med metoder, som man ved virker, og det gør evaluering til et vigtigt redskab til at udvikle socialt arbejde.

På Columbus' opfordring har Anette Falcher og Peter Bundesen udarbejdet en ny og revideret udgave af bogen. Den har fået titlen Evaluering i socialt arbejde. Ud over større og mindre ajourføringer er der tilføjet to nye kapitler, mens to er udeladt. De nye kapitler handler om virkningsevaluering og social innovation.

Bogen retter sig primært mod studerende på socialrådgiver- og pædagoguddannelserne, men håbet er, at også uddannede socialarbejdere kan have udbytte af at læse bogen. Forfatterne har undervisningserfaringer indenfor emnet og har medvirket i dokumentations- og evalueringsopgaver. Sigtet er flerfagligt, da forfatternes faglige baggrunde er henholdsvis socialt arbejde, jura og samfundsvidenskab.

Udgave2
Oplag1
Udgivelsesår2014
Antal sider88
Format
Pris
Antal
 
Forlaget Columbus eBog
4 år
DKK 100,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)