Forlaget Columbus

Styr på samfundet

Styr på samfundet
  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Benny Jacobsen og Ove Outzen

Styr på samfundet forener folkeskolereformens ambitioner med et klassisk lærebogsformat, hvor faget formidles i et lettilgængeligt sprog og med mange illustrationer, leksikonord og opgaver.

Det er en grundbog til samfundsfag i folkeskolen, der tager udgangspunkt i Forenklede fælles mål, opstiller vidensmål og tegn på læring og dermed lever helt op til en undervisning i lyset af folkeskolereformen. Samtidig går den "mod strømmen", idet der er tale om en klassisk analog lærebog, som indbyder til fokus og fordybelse uden digitale distraktioner. Den lægger dermed op til arbejdsformer, hvor det digitale rum bruges til udforskning og præsentationer i et samspil med en trykt bog.

Bogen er forsynet med spørgsmål og opgaver til brug for læreren i planlægningen af undervisningen og for eleverne som læringsmuligheder og variation af undervisningen.

Benny Jacobsen og Ove Outzen er begge erfarne lærebogsforfattere med mange års undervisningserfaring.

"Der er ingen tvivl om, at brugen af netbaseret undervisningsmateriale kan være aldeles fremragende, men mange ”papirromantikere” vil nok give mig ret i, at den trykte bog giver en anden form for mulighed for eftertanke, refleksion og fordybelse. Det er nok en tendens i tiden, at skolernes reoler ikke ligefrem bugner af nye trykte bøger, men at man for en stor dels vedkommende bruger de digitale læremidler - eller kopierer fra de trykte bøger. Men den trykte bog har bestemt stadig sin berettigelse, fordi den indbyder til fordybelse og eftertanke. "Styr på samfundet" er en klassisk bog, i den forstand at den netop giver mulighed for fordybelse og eftertanke, men dermed ikke være sagt, at de digitale muligheder ikke kan være med til at undersøge og underbygge det fundament af viden, eleverne skal opnå i samfundsfag. Og "Styr på samfundet" er loyal over for sit eget budskab. Bogen tager udgangspunkt i forenklede Fælles Mål, og som indledning til hvert emne stilles spørgsmålet: Hvad kan jeg lære af dette kapitel? Ligesom der efter hvert emne er leksikonord, fokusspørgsmål og opgaver. Bogen er klassisk med konkrete faktuelle oplysninger om samfundet, og samtidig dykker den ned i meget aktuelle problemer og problemstillinger. Men inden selve arbejdet er der et par øjenåbnere, nemlig "Til dig, der skal i gang med samfundsfag" og "Hvorfor er jeg, som jeg er?" Samfundsfag er vigtigt, fordi det handler om os alle sammen, og fordi du (på et tidspunkt) har mulighed for at påvirke samfundet og udviklingen. Bogen lægger helt klart op til en vidensformidling og en mulighed for personlig stillingtagen. Det er en lidt anderledes lærebog, idet den har stor opmærksomhed på det, der rører sig i samfundet, ikke mindst mødet mellem forskellige kulturer og de kulturkonflikter, der er karakteristiske for tiden. Gennem 11 kapitler og emneområder belyses temaer som kulturmøder og kulturkonflikter, demokrati, politiske partier og ideologier og globalisering. Eleverne skal påvirkes til ikke at tage tingene for givet, men tvinges til selvstændig og personlig stillingtagen. Men når nu opgaverne lægger op til selvstændig tænkning og meningsdannelse, ville det nok have været på sin plads at gøre lidt mere ud af pressen, der som "den fjerde statsmagt" må siges at have en enorm indflydelse på meningsdannelsen hos den enkelte og på grupper i samfundet. Meget af den diskussion, der foregår i samfundet, er ikke altid drevet af klare fakta, men af personlige og ofte ikkeunderbyggede holdninger. Den polarisering, der finder sted, ikke mindst politisk, ville det have været rart at få belyst gennem et tilbundsgående kapitel om pressen, pressens magt og indflydelse. Med den lille indvending skal det være sagt, at "Styr på samfundet" uden tvivl vil kunne give spændende debatter i klassen."

Karsten Møller / Folkeskolen

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2017
Niveau8. og 9. klasse
Antal sider240
FagSamfundsfag
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)