Studieretningsprojekt (SRP) 2020

- inspiration til proces, emner og metode

Hvordan kommer man sikkert i mål med sin SRP? Hvordan får man fagenes metoder i spil, og hvad kræver det at lave et godt mundtligt forsvar? Vi har samlet noget inspirationsmateriale både på tværs af fag og til arbejdet med fagene selv.

Generelt - Samfundsfag - Historie - Religion - Erhvervsøkonomi

Generelt

Sådan skriver du SRP

Sådan skriver du SRP hjælper eleven med både proces og produkt under fremstilling af studieretningsprojektet efter læreplanen fra 2017.

Sådan skriver du SRP bryder arbejdsprocessen ned i overskuelige bidder og tydeliggør, hvordan man griber hver enkelt del an. Dermed får elever på alle niveauer et nyttigt værktøj, når de skal skrive og forsvare studieretningsprojektet ved den mundtlige prøve

Studieretningsbogen

Tre centrale temaer og en metodisk værktøjskasse til den populære studieretning Samfundsfag-Engelsk. Nye medier, klassesamfund og overvågning belyses i Danmark og Storbritannien på en måde, der tydeliggør fagenes bidrag til det flerfaglige samarbejde i bl.a. SRP.

Innovationskogebogen

Hvordan arbejder man løsningsorienteret i sin SRP? Hvad vil det sige at arbejde innovativt med den store projektopgave? Få inspiration til arbejdet i alle fag med Innovationskogebogen og det helt nye supplerende materiale på bogens tilhørende hjemmeside.

 

 

Samfundsfag

Metodebogen - samfundsfag A

Hvordan bruger man samfundsfaglig metode, og hvad vil basal videnskabsteori konkret sige i en samfundsfaglig undersøgelse?

Metodebogen giver både en grundig indføring i samfundsfaglige metoder og basal videnskabsteori, og et kapitel behandler SRP med samfundsfag med både praktiske anvisninger og konkrete eksempler.

Sociologi i virkeligheden

Lær af de bedste: Sociologi i virkeligheden præsenterer 12 eksempler på, hvordan studerende valgte emne, teori og metode i sociologiske undersøgelser. Bogen giver en "hands-on"-introduktion til forskellige metoder i forbindelse med undersøgelser om alt fra smiley-kommunikation til natklubber.

OBS: Bogens forfattere arrangerer workshops om opgaveskrivning. Kontakt forlaget for at lave en aftale.

SRP i det amerikanske valgår 2020

Amerikanske samfundsforhold er en SRP-klassiker, og valgåret 2020 inviterer i sig selv på masser af gode emner. Til formålet har vi dette power couple til hhv. historie og samfundsfag, gerne med hinanden eller hver for sig med engelsk. Bøgerne giver overblik og indblik i de centrale problematikker, der præger og har præget amerikansk politik og kultur.

Klima og bæredygtighed

Australien brænder og unge holder skolestrejker for klimaet. I februar udkommer bogen Klima og bæredygtighed, som bl.a. lægger op til at arbejde med individers og grupper klimaadfærd, klimaforandringernes sammenhæng med økonomi og politiske beslutninger og forskellige måder at håndtere udfordringerne på.

Oplagte samarbejdsfag: Naturgeografi, engelsk, dansk.

Køn og ligestilling

Køn, seksualitet, identitetspolitik og aupairs. Køn og ligestilling er et af de mest heftigt debatterede emner på den politiske dagsorden og fylder også meget i litteratur, film og tv-serier. Denne bog giver redskaber til at forholde sig til spørgsmålet fra sociologiske, politiske og økonomiske perspektiver.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, engelsk, historie.

Fri eller fortabt?

Er "præstationssamfundet" og "perfekthedskulturen" skyld i de udfordringer, som mange unge oplever? Er de sociale medier årsag til fællesskab eller ensomhed, og hvordan bliver vi i det hele taget til dem, vi er? Fri eller fortabt er en grundbog i ungdomssociologi der lægger op til en lang række spændende projekter med fx dansk, sprogfag og psykologi.

Oplagte samarbejdsfag: Dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, psykologi.

Historie

Fra fortid til historie

Historisk metode er mere end kildekritik, og Fra fortid til historie klæder SRP-skriveren godt på til både konkrete undersøgelser og metodisk refleksion til det mundtlige forsvar.

Bogens sidste kapitler præsenterer forskellige tilgange til faget, og ét kapitel der tilegnet basal videnskabsteori i historiefaget.

At skrive historie

Selvom historie ikke har nogen skriftlig eksamen, er faget en klassiker i SRP.

At skrive historie giver faget det nødvendige skriftlige fundament og træner forskellige skriftlige arbejdsformer og genrer fra 1.-3. g. Et kapitel er dedikeret til form og formalia til de store projektopgaver som SRP.

OBS: Få forfatterbesøg til faggruppen om skriftlighed i historie.

Storbritanniens historie

Tv-serien The Crown hitter, mens den britiske kongefamilie er i krise, og Storbritannien befinder sig i en kompliceret skilsmisse med Den Europæiske Union. Storbritanniens historie giver både en introduktion til den aktuelle situation og trækker linjerne helt tilbage til middelalderen og Britannien som romersk provins.

Oplagte samarbejdsfag: Engelsk, samfundsfag.

 

 

SRP i det amerikanske valgår 2020

Amerikanske samfundsforhold er en SRP-klassiker, og valgåret 2020 inviterer i sig selv på masser af gode emner. Til formålet har vi dette power couple til hhv. historie og samfundsfag, gerne med hinanden eller hver for sig med engelsk. Bøgerne giver overblik og indblik i de centrale problematikker, der præger og har præget amerikansk politik og kultur.

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel

2020 er jubilæumsår for genforeningen, og det markeres med over 900 mindebegivenheder i hele landet. Genforeningen er et af de nye temaer i den 2. udgave af den populære danmarkshistorie. Desuden lægger den op til at arbejde med "kampen om velfærdstatens historie", Danmarks kolonitid, vikingetiden og besættelsen.

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag

Vores verdenshistorie

Vores verdenshistorie, hvoraf de to første bind er udkommet, er den oplagte første indgang til at fordybe sig i en lang række historiske emner. De fleste populære SRP-emner kan behandles med afsæt i grundbøgerne, ligesom man kan gå i dybden med en række temaer som fx Kinas historie, der har sit eget kapitel i hver bog. Bøgernes metodiske fokuspunkter med træning af problemformulering og kildearbejde giver redskaber til metoderefleksion i opgaven og det mundtlige forsvar.

Oplagte samarbejdsfag: Alle fag.

Opdaget?

Se den europæiske ekspansion til "Den nye verden" fra både indiansk og spansk side. Hvordan var det at blive "opdaget", og hvad var konsekvenserne på både kort og lang sigt? Bogen Opdaget? rummer både nyoversatte aztekiske kilder og spanske kilder på dansk, om i SRP oplagt kan suppleres med kilder på spansk.

Oplagte samarbejdsfag: Spansk

Pirater

Pirater er overalt, fra film og tv-serier til tøjdesign og børnefødselsdage. I denne bog får man både den historiske introduktion til pirateriets storhedstid og redskaber til at arbejde med den betydning, som pirateriet har i dag - både på verdenshavene og i populærkulturen.

Oplagte samarbejdsfag: Samfundsfag, engelsk.

 

 

Religion

Religion på kryds og tværs

Religion på c-niveau er et nyt fag i SRP-sammenhæng, men kan bruges til at belyse en række spændende problemstillinger. Hvordan arbejder man med religionsfaglig metode? Hvilke videnskabsteoretiske overvejelser er det relevant at gøre sig? Klik på bogen og vælg "Læs et uddrag" af Religion på kryds og tværs, der udkommer senere på året.

 

 

Erhvervsøkonomi

Luk virksomheden op

Erhvervsøkonomi er et nyt SRP-fag og oplagt at inddrage i en række spændende problemstillinger. Hvordan udnytter man kommercielt nye medicinske produkter? Hvad skal der til for at markedsføre et nyt produkt effektivt? Hvad betyder handelskrigen for danske eller udenlandske virksomheder? Hvad er den historiske forklaringer på, at nogle virksomheder er blevet store og succesfulde - eller er gået til grunde?

Oplagte samarbejdsfag: Bioteknologi, dansk, engelsk, samfundsfag, historie, psykologi.

Se alle 1
Opdaget?
Mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico.
Læg i kurvGå til kurv