Præsidentvalget midt i corona-krise og de største protester i nyere tid sætter dagsordenen i det splittede USA. Det er samtidig et valg, der vil have konsekvenser for resten af verden og trække lange spor - også ind i undervisningen. På denne side har vi samlet en række undervisningsmaterialer, der kan bruges til de mange USA-forløb og -projekter i fagene Samfundsfag, Historie, Engelsk og religion - og oplagt i fællesfaglige forløb og de store skriftlige opgaver.

USA's udfordringer, 3. udgave

Det sidst punktum blev sat i sommerferien, og nu er bogen udkommet. USAs udfordringer er den ultimative landebog til samfundsfagsundervisningen, som dækker alle væsentlige sider af amerikanske samfundsforhold og USAs rolle i verden. Og ja, den nye udgave har også coronakrisen og Black Lives Matter med. iBogen er forsynet med en række helt nye, tekstede interview-film med eksperter og meningsdannere i USA, og på bogens tilhørende hjemmeside findes supplerende materiale til undervisningen.

Samfundsfag

Latinos - USA's store mindretal

De er 60 millioner i USA. Det største mindretal. Latinoerne, indbyggerne af latinamerikansk oprindelse i USA, er ikke til at komme uden om, hvis man i dag vil forstå politik i USA. Bogen leverer en præcis gennemgang af USA's politiske system, en grundig gennemgang af årsagerne til indvandringen fra Latinamerika og af de betingelser, latinoers inddragelse i USA's samfund udfolder sig under.

Samfundsfag

Populisme og identitetspolitik

Den er også HELT ny: To af de helt store politiske strømninger, som præger og forstærker hinanden, er også noget af det, der splitter det amerikanske samfund. Bogen indeholder cases om begge dele og kan både bruges i USA-forløb og bredere forløb om det 21. århundredes politiske konflikter.

Samfundsfag

USA's tilblivelse

Rødderne til nutidens amerikanske samfundsforhold og -konflikter kan findes i den periode, der strækker sig fra de første engelske puritanere ankom, og til borgerkrigen og kampen om slaveriet. Den dækkes i en række velskrevne tematiske kapitler om USA's tilblivelse, der alle aktualiseres med nutidige spørgsmål som våbenkontrol, fjernelse af statuer og præsidentens særlige rolle. På den tilhørende hjemmeside findes ekstra kildesæt og inspiration til undervisningen.

Historie

Vores verdenshistorie

USA blev født i "den nye verden" og og var selv med til at forme en ny verdensorden i det 20. og 21. århundrede. Det er i Vores verdenshistorie lig med bind 2 og bind 3, der både indeholder en fremstillingstekst i elevernes øjenhøjde, velvalgte kilder og metodiske fokuspunkter.

Historie

Dream on?

I 1963, ca. 100 år efter den amerikanske borgerkrigs afslutning, formulerede Martin Luther King sin drøm om frigørelse og lige rettigheder for den afrikansk-amerikanske befolkning. Hvad gik forud og hvad er der sket siden? Hvor langt er afrikansk-amerikanere kommer mht. opfyldelse af Martin Luther Kings drøm? Er fx de seneste års politidrab på sorte tegn på, at drømmen er bristet? Sætter racisme fortsat dybe skel i det amerikanske samfund?

Historie, Samfundsfag, Engelsk

USA Now

Engelsksproget indføring i amerikanske samfundsforhold fra politik til ungdomskultur. USA Now dækker både engelskfagets kernestof om de væsentligste kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA og centralt kernestof om politik, velfærd og identitetsdannelse i samfundsfag.

Engelsk, Samfundsfag

Når Gud bliver nationalist

Bogen giver en religionssociologisk introduktion til fænomenet civilreligion, som er yderst relevant i forbindelse med studiet af national identitet og fællesskabsfølelse i det senmoderne samfund. Der gives en historisk redegørelse for civilreligion i USA, samt en analyse af den civilreligiøse diskurs i amerikansk inden- og udenrigspolitik fra 1945 til i dag. Derudover perspektiveres til civilreligion i Danmark.

Religion, Samfundsfag

Se alle 1
USA Now
Engelsksproget indføring i amerikanske samfundsforhold fra...
Læg i kurvGå til kurv