Opdaget?

Kapitel 1

  1. Hvorfor sætter forfatteren spørgsmålstegn ved om man kan sige, at Columbus opdagede Amerika?
  2. Hvad skal man være opmærksom på, når man studerer kulturmødesituationer?
  3. Hvad er etnocentrisme?