Forlaget Columbus

C-niveau

Sortering Titel Forlaget ColumbusÅr Forlaget Columbus
16 titler
Casebogen til samfundsfag
Casebogen til samfundsfag

Casebogen til samfundsfag præsenterer ti forskellige fiktive cases, som tager udgangspunkt i en genkendelig virkelighed.

2024
Forlaget Columbus Bog   DKK 250,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms
Vores samfund
Vores samfund

En tematisk grundbog til samfundsfag på c-niveau, som med afsæt i aktuelle og eksemplariske samfundsspørgsmål tager eleverne med både ind i samfundsfaget og ud i verden omkring dem.

2024
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms
Nikotin og samfund
Nikotin og samfund

Denne iBog sætter nikotinforbruget i Danmark i samfundsfagligt perspektiv ved at se på sociologiske forklaringer, økonomiske sammenhænge, politiske beslutningsprocesser og meget mere.

2023

Sex, køn og grænser
Sex, køn og grænser

SEX, KØN OG GRÆNSER er skrevet til seksualundervisningen, der fra 2023 er indført på ungdomsuddannelserne. Bogen er resultatet af et samarbejde mellem to fag der har hver deres vinkel på spørgsmål om køn, identitet, seksualitet m.m. Den er derfor delt i to halvdele; en samfundsfaglig og en biologisk del der samlet vil dække grundlaget for seksualundervisningen. Køn og kompleksitet – vigtige begreber i debatten om køn og seksualitet Seksualitet og socialisering – normer og identitetspolitiske kampe Grænser og gråzoner – magt, samtykke og grænser Sex – kort fortalt – den biologiske udvikling af køn, kønshormoner og kønsvariation Prævention – anvendelse, fordele og ulemper ved de enkelte præventionsformer Sexsygdomme – forekomst, beskyttelse og konsekvenser af forskellige sexsygdomme. Ulla Nedergård Pedersen er tidligere lektor i historie og samfundsfag i gymnasiet og er nu ekstern lektor på Københavns Universitet, forfatter og redaktør. Søren Mortensen er mangeårig underviser i fagene biologi og kemi og desuden forfatter til en række bøger. SEX, KØN OG GRÆNSER udgives i fællesskab af forlagene Nucleus og Columbus.

2023
Forlaget Columbus Bog   DKK 122,50 inkl. moms
Klima og bæredygtighed - i samfundsfagligt perspektiv
Klima og bæredygtighed - i samfundsfagligt perspektiv

Temabog om klimaforandringernes samfundsmæssige betydning og mulighederne for at skabe bæredygtig udvikling.

2021
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms
Luk samfundet op! (4. udg.)
Luk samfundet op! (4. udg.)

Ny udgave af den populære grundbog til samfundsfag C.

2021
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms
Metodebogen
Metodebogen

Den samfundsfaglige undersøgelse fra spørgsmål til svar. Bogen præsenterer, hvordan vi bruger samfundsfag til både konkret og abstrakt problemløsning og introducerer kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode.

2021
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms
Roskilde Festival 50
Roskilde Festival 50

Et undervisningsmateriale om Roskilde Festivalens 50 år lange historie.

2021
Teknologi og samfund
Teknologi og samfund

Hvordan kan vi forstå og forklare teknologiens forandring af samfundet? Er teknologien en trussel eller en positiv mulighed?

2021
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms
Temaer til samfundsfag
Temaer til samfundsfag

En temabaseret grundbog til c-niveau.

2019
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms
C samfundet i flere perspektiver
C samfundet i flere perspektiver

En tematisk grundbog til samfundsfag c skrevet med særligt henblik på samfundsfag på HF.

2018
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 150,00 inkl. moms
KS-bogen (2. udg.)
KS-bogen (2. udg.)

Ny udgave af KS-bogen skrevet til den nye hf-læreplan.

2018
Forlaget Columbus Bog   DKK 260,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms
Open up Society!
Open up Society!

Open up Society! præsenterer samfundsfag c-niveau-stoffet på engelsk til pre-IB-klasser og til studieretninger, hvor samfundsfag foregår på engelsk.

2018
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms
Se mig! Reality-tv i samfundsfag og dansk
Se mig! Reality-tv i samfundsfag og dansk

Med udgangspunkt i samfundsfag og dansk giver denne bog læseren en forståelse af, hvorfor reality-tv er blevet en central del af mediebilledet i dag.

2018
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms
C-bogen
C-bogen

I undervisningen på c-niveau står læreren til dagligt over for flere forskellige elevtyper og læringsstile. Formålet med C-bogen er at nå flere af disse og bryde koderne til fagets terminologi og måde at arbejde på. Bogen fokuserer på det visuelle: teorier, modeller og centrale sammenhænge er flere steder illustreret ved simple figurer, der viser og dermed supplerer den skrevne tekst.

2014
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms
Sygt sund!
Sygt sund!

Sundhed fylder mere og mere i det offentlige rum, og der er stigende opmærksomhed på sundhed fra politikernes side og stigende vilje til at lave tiltag, som forbedrer folkesundheden. Dermed bliver det også mere og mere oplagt at behandle emnet i samfundsfag.

2014
Forlaget Columbus Bog   DKK 240,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)