Opdaget?

Kapitel 3

  1. Hvordan betegner man i historiebøger normalt perioden omkring 1400-tallet i Europa? og hvad kendetegner denne periode?
  2. Hvad er budskabet med maleriet s. 30?
  3. Hvor anlagde spanierne deres første kolonier i den ‘nye’ verden? Og hvilket forhold til indianerne havde de?
  4. Hvad var ‘Consejo de las Indias’?
  5. Hvilken betydning fik afslutningen på ‘reconquista’en i 1492 for den spanske interesse i den nye verden?
  6. Hvilken rolle spillede religion i spaniernes opfattelse af den nye verden og indianerne?