Opdaget?

Kapitel 6

  1. Hvilke forhold gjorde, at indianerne kunne tilpasse dele af deres religiøse forestillinger til spaniernes nye kristne forestillinger?
  2. Hvorfor er munkene interesserede i at lære indianernes sprog og nedskrive deres religiøse forestillinger?
  3. Hvilke udfordringer er der for munkene i forhold til at omvende indianere til kristendom?
  4. Hvad kendetegner ‘indiansk kristendom’?