Menneskerettigheder

Åbn undermenuer...

Opgaver

Historie

 • Hvornår finder man af de første menneskerettighedstanker i Danmark?
 • Hvilken periode i slutningen af 1700-tallet udgør grundlaget for menneskerettigheder?
 • Hvilke to vigtige erklæringer stammer fra hhv 1776 6g 1789
 • Hvad kendetegner den 1. generation af menneskerettigheder?
 • Hvilken dansk lov kan siges at hente inspiration fra den amerikanske uafhængighedserklæring og den franske revolution?
 • Hvad kendetegner den 2. generation af menneskerettigheder?
 • Hvordan kommer 2. generation af menneskerettighederne til udtryk i Danmark?
 • Hvorfor blev FN oprettet i 1945
 • Hvad kendetegner den 3. generation af menneskerettigheder?
 • Hvorfor opstod kravet om en 3. generation af menneskerettigheder
 • Hvilke generationer af menneskerettigheder har hhv USA og Sovjetunionen traditionelt kæmpet for?
 • Hvilken stats havde menneskerettighederne under Den Kolde Krig?
 • Hvilke tre hovedsyn på menneskerettigheder findes der og hvad er karakteristisk for de respektive hovedsyn?
 • I hvilken udstrækning repræsenterer disse tre hovedsyn forskellige historiske epoker?
 • Hvad er forskellen på en erklæring og en konvention?
 • Hvilken tilslutning er der til menneskerettighederne?