Ind i samfundet

Åbn undermenuer...

1) Påstand: 
Det standpunkt, som afsender søger modtagers tilslutning til -> derfor (så).

2) Belæg: 

Den grund, som afsender giver modtageren, for at modtageren skal tilslutte sig påstanden -> fordi (da)

3) Hjemmel: 
Den generelle regel, der gør at modtageren bør acceptere påstanden på baggrund af belægget ->
eftersom (i henhold til)
.

Argumenter for ulighed:

Argumenter for lighed:


Side 28
Undersøgelsesopgave


Side 36
Undersøgelsesopgave


Side 40
Undersøgelsesopgave


Side 41
Modelopgave


Side 49
Diskussionsopgave


Side 52
Undersøgelsesopgave


Side 53
Undersøgelsesopgave

En god argumentation kunne indeholde:
1) Påstand: Det standpunkt, som afsender søger modtagers tilslutning til -> derfor (så).
2) Belæg: Den grund, som afsender giver modtageren, for at modtageren skal tilslutte sig påstanden -> fordi (da).
3) Hjemmel: Den generelle regel, der gør at modtageren bør acceptere påstanden på baggrund af belægget. -> eftersom (i henhold til).


Side 53
Undersøgelsesopgave


Side 54
Undersøgelsesopgave

  • Tabel 8.9: Samfundsstatistik 2013.

Statistikker og tabeller findes bl.a. her

Artikler