Psykologi - fra celle til selfie

Errata

På side 310 i figur 7.15 - Hjerneoversigt mangler der desværre hjernestrukturen Amygdala. Dens primære funktion er: Aktiveres ved fare og igangsætter flugt/kamp reaktioner.