Åbn undermenuer...

Columbus' historie og profil

Samfundsfag er vores "hovedfag", men vi har også en lang og fortsat udgivelsesrække inden for andre fag. Vores profil er kort fortalt, at vi er:

  • Bedst og billigst - vores målsætning er at lave de fagligt bedste bøger til de laveste priser
  • Forfatternes forlag - hos os får forfatterne den højeste royalty (20 %)
  • Et forlag med stærke faglige kompetencer - vores adelsmærke er den redaktionelle, faglige sparring i bogens tilblivelse

Vi har udgivet bøger til samfundsfag i mere end 30 år. De første udgivelser kom, da samfundsfag så dagens lys i gymnasiet. Det var på de første faglige kurser, at flere udgivelser blev skabt i form af materialesamlinger om uddannelse, om stålkrisen i EU og ideer til egentlige lærebøger blev ligeså udviklet. I mange år arbejdede vi gratis for sagen, men senere er forlaget blevet professionelt.

Samfundsfagslærernes forlag

Forlaget Columbus er fondsejet og stiftet af Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS). Vi er uafhængige af den største spiller i forlagsbranchen, der ejer Gyldendal Uddannelse og Systime og som fortsat køber op.

Vi laver de fagligt bedste bøger og sælger dem direkte til skolerne til de lavest mulige priser. Det er ingen tilfældighed, at bøgerne til andre fag koster 50-100 % mere end dem til samfundsfag.

Forfatterne skal vælge Columbus, fordi vi giver det bedste faglige og pædagogiske modspil i tilblivelsen af en udgivelse. Samarbejdet med vores dygtige forfattere har netop gjort, at vi har kunnet udgive så mange gode samfundsfaglige udgivelser til ungdomsuddannelserne.

Vi har en tegnestue på forlaget med to grafikere, så forfatterne kan følge processen helt tæt, og fordi vi derved også kan forkorte produktionstiden. Ingen andre forlag producerer bøgerne så hurtigt som vi - og det med store krav til den grafiske standard.

Overskuddet

Vores overskud uddeles til fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. Det betyder, at vi i vores udgivelsespolitik også tager andre hensyn end rent kommercielle. De nødvendige bøger udgiver vi. Medlemmer af den faglige forening FALS modtog f.eks. et gratis eksemplar af bogen 'Samfundsfagsdidaktik', som vi finansierede udgivelsen af, og som vores redaktør, Per Henriksen, daværende fagkonsulent, stod for. Historielærerforeningen for gymnasiet og HF har ligeledes søgt og fået støtte fra Columbus Fond til at udgive en tilsvarende 'Historiedidaktik' som forlaget også har produceret. Erhvervsøkonomilærerforeningen, FLE, har igennem flere år også fået tilskud til deres medlemsblad.

Fondsmidlerne

Som en almennyttig erhvervsdrivende fond uddeles overskuddet altså bl. a. til fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. Vi har bl.a. bidraget til:

  • Forfatteres studiere før udgivelse af lærebøger
  • Læger uden grænser - udgivelse til undervisning
  • Ibis Aidsnet
  • Atlantsammenslutningens undervisningspjece om Ukraine

Her kan du læse om, hvordan du søger fondens midler.