Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Forlaget Columbus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Forlaget Columbus
Østerbrogade 54c
2100 København Ø

CVR-nr. 76127913

Tlf. 35420051

info@forlagetcolumbus.dk

For at kunne indgå en databehandleraftale, bedes du kontakte Frederik Sølvsten.

Når du tilmelder dig nyhedsbrev eller handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:
At kunne udsende nyhedsbrev, at kunne bekræfte din bestilling, at kunne levere til den adresse, du bestiller til, at kunne fakturere dig for bestillingen og at kunne følge op på eventuelle henvendelser om ordrehistorik og levering

Hvilke typer af personoplysninger behandler vi:


Ved nyhedsbrev: Navn og e-mailadresse.

Ved køb: Navn, adresse og/eller arbejdsplads (hvis bestilling hertil), bankoplysninger, e-mailadresse, telefonnr.

Køber du iBøger, leveres de på en platform stillet til rådighed af Systime A/S, der er vores underdatabehandler. Systimes revisionserklæring finder du her.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Oplysningerne vi behandler er selvangivne informationer, som du har angivet ved oprettelse af en brugerprofil på vores hjemmeside.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at vi vil lægge vægt på at bevare brugeroplysninger på aktive kunder og i øvrigt vil gemme oplysninger for at kunne honorere opbevaringspligten på 5 år i forbindelse med bogføring og regnskab.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigelsesret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Dokumentoplysninger
Dette er 2. version af Forlagets Columbus’ persondatapolitik skrevet 7.6.2021.