Forlaget Columbus

Dansk og historie

VELKOMMEN PÅ HJEMMESIDEN …

Dansk og historie - grundbog til DHO-forløbet er et fundament under det obligatoriske fællesforløb for dansk og historie i 1.g. Igennem bogens kapitler præsenteres eleverne på en lettilgængelig måde for væsentlige historiske, litteraturhistoriske og sproglige udviklingslinjer i Danmark. Fremstillingen har fokus på kulturmøder og historiebrug og er forsynet med mange særfaglige og tværfaglige opgaver samt dansk- og historiefaglige tekster. På denne side finder du en masse supplerende materiale til bogen - herunder et forslag til et samlet undervisningsforløb, "Danmark i forvandling", med udgangspunkt i perioden 1870-1900, se kapitel 7.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)