Historie i levende billeder

Kapitel 11 - Oplysningstiden

En kongelig affære

Kernestof:

 • Oplysningstid
 • Revolutioner og menneskerettigheder
 • Dansk demokrati

Forløbseksempel:

Demokratiets historie:

Indhold:
Forløb på tværs af kernestofperioder med nedslag i centrale perioder for demokratiets historie. Startende med antikken og Romerriget, hvor forholdet mellem republik og kejserdømme analyseres ud fra Gladiator. Efterfølgende nedslag i revolutionerne i USA og Frankrig, oplysningstiden og demokratiudvikling i Danmark og diskussion af demokratiets udfordringer i dag.

Elev-oplæg om demokratiets udfordringer i dag:

 • EU
 • Muhammedkrisen
 • Kina og meritokrati
 • Zapatisterne og deltagerdemokrati
 • Demokrati i Afghanistan?
 • FN’s krise

Faglige mål:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i demokratiets historie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

Materiale:

 • Abrahamsen, Olav A.: Portal  - Verdenshistorie – Bind 1: Verden før 1914, Forlag Malling Beck, 2006 - om Grækenland og Rom
 • Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 i dansk perspektiv, Systime, 2008 - om revolutioner og nationalisme
 • Adriansen, Inge, m.fl: Fokus 2 – Kernestof i historie – Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal, 2007 - om det danske demokrati

Andre film:

 • Gladiator
 • John Adams (mini-serie fra HBO)

Grundbøger:

 • Adriansen, Inge, m.fl: Fokus 2 – Kernestof i historie – Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal, 2007 - om det danske demokrati
 • Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorie, Systime, 2006
 • Kühle, Ebbe: Danmarkshistorie i et globalt perspektiv, Gyldendal, 2008
 • Olsen, Jørgen: Oplysningstiden – Da det moderne tog form, Systime, 2009
 • Schou, Lotte og Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden, Columbus, 2011
 • Thiedecke, Johnny: Oplysningstiden, Borgens forlag, 1989

Eksemplariske kilder:

Andre film:

 • John Adams, mini-serie fra HBO, 2008