Forlaget Columbus

Reformation i Danmark

Velkommen til bogens hjemmeside

Reformation i Danmark introducerer de tumultariske årtier omkring Reformationens gennemførelse og institutionalisering i Danmark.

På denne side kan du hente første del af forfatterens andet værk: Danmarkshistorier - fra vikingetid til det senmoderne Danmark. Første del strækker sig fra år 700 til år 1625 og indeholder fem historier. Det er den femte historie, Magtstaten bliver til, der handler om reformationen, du kan læse om direkte her på siden. De andre historier kan du downloade. Klik dig frem i menuen ovenfor.

Henrik Adrian har en baggrund som gymnasielærer i historie og samfundsfag og forfatter og redaktør på en lang række udgivelser til begge fag.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)