IP-bogen

Velkommen til IP-bogen

IP-bogen tager udgangspunkt i de udfordringer, Danmark som småstat møder i en brydningstid. Den trækker de store linjer ud fra spørgsmålene: I hvilken udstrækning - og på hvilken måde - er verden i opbrud? Og hvad betyder denne udvikling for Danmark?

Bogens første del giver eleverne en værktøjskasse med teorier og metoder til at forstå og forklare international politik. Derefter følger en række kapitler, som berører forskellige udfordringer for Danmark i en verden i opbrud: Globalisering, en ny verdensorden, nye stormagter og nye konflikter. Afslutningsvis vender bogen tilbage til Danmark og undersøger småstatens handlemuligheder i en brydningstid.

IP-bogen er tilrettelagt, så den med øvelser, figurer og et rigt illustrationsmateriale understøtter en læreproces, der synliggør både målene med de 
enkelte kapitler og elevens udbytte af at arbejde med stoffet. På den måde lægger den op til en undervisning med høj elevaktivitet og løbende ind­dragelse af skriftligt arbejde.

På denne side finder du ekstra materiale i form at tjek på lektien-spørgsmål, øvelsesopgaver mm.

Køb bogen

Se alle 1
IP-bogen
Ny grundbog til international politik tilpasset den nye...
Læg i kurvGå til kurv