Forlaget Columbus

IP-bogen, 2. udg.

  • Bogen

AfJesper Hjarsbæk, Jakob Sinding Skött

IP-bogen, 2. udgave tager udgangspunkt i de udfordringer, Danmark som småstat møder i en brydningstid. Den trækker de store linjer ud fra spørgsmålene: I hvilken udstrækning - og på hvilken måde - er verden i opbrud? Og hvad betyder denne udvikling for Danmark? Bogen er fuldt opdateret med særlig fokus på den nye situation efter Ruslands invasion af Ukraine og den tiltagende rivalisering mellem USA og Kina.

Første del giver eleverne en værktøjskasse med teorier og metoder til at forstå og forklare international politik. Derefter følger en række kapitler, som berører forskellige udfordringer for Danmark i en verden i opbrud: Globalisering, en ny verdensorden og nye konflikter. Afslutningsvis vender bogen tilbage til Danmark og undersøger småstatens handlemuligheder i en brydningstid.

IP-bogen, 2. udgave er tilrettelagt, så den med øvelser, figurer og et rigt illustrationsmateriale understøtter en læreproces, der synliggør både målene med de enkelte kapitler og elevens udbytte af at arbejde med stoffet. På den måde lægger den op til en undervisning med høj elevaktivitet og løbende ind­dragelse af skriftligt arbejde.

Udgave2
Oplag1
Udgivelsesår2023
NiveauA-niveau
Antal sider248
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-750-4
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 142,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 161,25 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)