Forlaget Columbus

IP-bogen

 • 1.1: International politik og udenrigspolitik
 • 1.2: Årsager til og konsekvenser af Boko Harams aktiviteter på nationalt, regionalt og international
 • 1.3: Nationalstaten i krise
 • 1.4: Intergovernmentalt og supranationalt samarbejde
 • 1.7: Simpel neorealistisk model
 • 1.8: Direkte magt
 • 1.9: Indirekte magt
 • 1.10: Hård, blød og klog magt
 • 1.11: Institutionel magt
 • 1.12: De tre magtformer
 • 2.1: Hierarki og anarki
 • 2.2: Neorealismen
 • 2.3: Multi-, bi- og unipolaritet i det 20. århundrede
 • 2.5: Balancering og bandwagoning
 • 3.1: Kompleks interdependens
 • 3.3: Globaliseringsindeks, 1970-2015
 • 3.4: Globaliseringens top og bund
 • 3.5: Den demokratiske fredstese
 • 3.7: Liberalismens veje til samarbejde og fred
 • 3.8: Den liberalistiske sikkerhedsstige
 • 3.9: Udviklingen af demokratiske stater
 • 3.10: Udviklingen i mellemstatslige krige og borgerkrige, 1946-2016
 • 4.1: Den simple konstruktivistiske model
 • 4.2: Wendts generelle model for samspillet mellem stater
 • 4.3: Norm-cyklus
 • 5.1: Udenrigspolitiske mål
 • 5.2: Faktorer, der former en stats udenrigspolitiske mål
 • 5.3: Realismens prioritering af de udenrigspolitiske mål
 • 5.4: Staters muligheder i international politik
 • 5.5A: Udviklingsbistand i 2016
 • 5.5B: Udviklingsbistand i 2016
 • 5.6: Staters udenrigspolitik - fire analyseniveauer
 • 5.7: Adaptionsmodellen
 • 6.1: Regionale sikkerhedskomplekser
 • 6.2: Sikkerhedspolitiske trusler
 • 6.3: Sikkerhedsliggørelse
 • 6.4: Midler i sikkerhedspolitikken
 • 6.7: Terrorisme i Vesteuropa, 1970-2016
 • 2.8: Ofre for terrorangreb fordelt på regioner
 • 7.1: Globaliseringens dimensioner
 • 7.2: KOF Globaliseringsindeks
 • 7.4: Direkte udenlandske investeringer (FDI) i procent af verdens samlede BNP, 1970-2015
 • 7.5: Den økonomiske globaliserings drivkræfter og konsekvenser
 • 7.7: Civilisationernes sammenstød
 • 7.8: Antal IGO'er etableret på verdensplan
 • 7.9: FN's opbygning
 • 7.10: FN som arena og som aktør
 • 7.11: EU som arena og EU som aktør
 • 7.12: Verdenssystemteorien
 • 8.1: Den amerikanske verdensorden under bipolaritet og unipolaritet
 • 8.2: Multipolaritet
 • 8.4: Blød magt i udvalgte lande, 2017
 • 8.5: Multipartner-orden
 • 8.6: Pluralistisk verdensorden
 • 9.1: Ulighed og økonomisk vækst i Brasilien, 1990-2017
 • 9.3: Ruslands økonomiske vækst, 2001-2018. Procent
 • 9.6: Værdien af Indiens import og eksport. Indeks. 2000 = 100
 • 9.7: BRIK-landenes og USA's andel af verdens eksport, 2000-2019
 • 9.9: Kinas nye silkevej
 • 9.10: Kinas territorielle krav i Det Sydkinesiske Hav
 • 9.11: Forsvarsudgifter i BRIK-landene og udvalgte vestlige lande. 2012-2045. Mia. US dollars
 • 9.12: USA's udenrigspolitiske strategier
 • 10.2: Galtungs konflikttrekant
 • 10.4: Voldelige konflikter efter type, 1946-2016
 • 10.5: Ikke-statslige konflikter pr. år og region, 1989-2015
 • 10.11: Oversigt over aktører, der kæmper med og mod hinanden i Syrien
 • 11.5: Fokusområder i Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, 2017-2018

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)