Forlaget Columbus

IP-bogen

Tjek på lektien - kapitel 1

Afsnit 1.1

 1. Hvad er international politik?
 2. Hvad undersøger vi i international politik?
 3. Hvad er udenrigspolitik?
 4. Hvad er en aktør?
 5. Hvilke aktører er der i international politik?

Afsnit 1.2

 1. Hvorfor er uforudsigelighed et grundvilkår i en globaliseret verden?
 2. På hvilken måde er den globale magtfordeling under forandring?
 3. Hvordan er det sikkerhedspolitiske landskab forandret?

Afsnit 1.3

 1. Hvad er en stat? En nation? En nationalstat?
 2. Hvorfor er der ikke altid sammenfald mellem stater og nationer?
 3. Hvad er suverænitet? Og hvordan hænger suverænitetsbegrebet sammen med det westfalske statssystem?
 4. Hvorfor er suverænitet et anfægtet begreb i international politik?
 5. Hvordan udfordrer globaliseringen den moderne forestilling om nationalstaten? Forklar figur 1.3.
 6. Hvad er en IGO? Giv eksempler på IGO’er.
 7. Hvad er forskellen på intergovernmentalt og supranationalt samarbejde? Forklar figur 1.4.
 8. Hvad er en NGO? Giv eksempler på NGO’er.
 9. Hvilke muligheder har NGO’er for at påvirke international politik?
 10. Hvad er en MNC?
 11. Hvordan påvirker MNC’er international politik?
 12. Hvorfor er terrorgrupper som Islamisk Stat (IS) og Al-Qaeda svære at bekæmpe?

Afsnit 1.4

 1. Hvorfor forenkler teorier om international politik virkeligheden? Forklar figur 1.7.
 2. På hvilken måde kan teorier være værktøjer til at forstå og forklare international politik?
 3. Hvorfor kan vi ikke betragte verden ”som den er”? Hvordan kan teorierne hjælpe os her?

Afsnit 1.5

 1. Hvad er magt?
 2. Hvorfor er magt et komplekst fænomen?
 3. Hvad er hård, blød og ”klog” magt? Forklar figur 1.10.
 4. Hvad er forskellen på direkte og indirekte magt?
 5. Hvad karakteriserer hhv. ressourcemagt, institutionel magt og strukturel magt? Forklar figur 1.12.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)