USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

5.1 USA i det internationale system fra - stormagt til supermagt

Tjek-på-lektien 

 • Hvad er en supermagt?
 • Hvad står betegnelsen BRIK for?
 • Hvad viser de polaritetsbetragtninger?
 • Hvad betyder unipolaritet?
 • Hvad betyder bipolaritet?
 • Hvad betyder multipolaritet?
 • Hvad betyder begrebet verdensorden?

 

Øvelsesopgaver 

 • Undersøg hvad der kan forklare skiftene i USA's internationale ageren (handlen) op gennem det 20. århundrede og diskuter, hvorfor vi har set alle tre polaritetsbetragtninger i det internationale politiske system op igennem århundredet.
 • Diskuter om betegnelsen ”The American Century” (der ofte er brugt om det 20. århundrede) er retvisende (hvorfor/hvorfor ikke).
 • Undersøg og diskuter. Magtbalance er et begreb, som går igen mange gange i teksten, men hvad menes der med det og hvordan blev magtbalancen egentlig opretholdt under Den kolde Krig? I forbindelse med Den kolde Krig har man ofte brugt begrebet terrorbalance. Hvorfor blev netop dette begreb brugt under Den kolde Krig?
 • Analyser og diskuter. Se/hør den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagans berømte Tear Down this Wall tale fra Berlin i 1987. Analyser hvad det er Reagan siger, fx; hvad lægger han vægt på i sin tale, hvordan fremstiller han henholdsvis Sovjetunionen og USA. Diskuter hvilken betydning ordet ”freedom” har i talen og sæt det gerne i forhold til bogens kapitel 1 og helt særligt s. 21-38.