USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Skriftlig opgave – bring de internationale teorier i spil på USA

Kan med fordel udarbejdes som et projekt

Du skal skrive en artikel, hvor du forholder dig til USA's sikkerheds- og udenrigspolitik efter valget 6/11 2012, hvor præsident Obama blev genvalgt. I artiklen skal du give dit bud på, hvordan USA vil håndtere følgende fire sikkerheds- og udenrigspolitiske udfordringer i perioden 2012-2016. 

  • Iran og dets atomprogram
  • Situationen i mellemøsten
  • Krigen i Afghanistan
  • Forholdet til Pakistan 
  • Forholdet til Kina
  • Forholdet til Rusland
  • Eurokrisen og generelt forholdet mellem USA og Europa

Det er meget vigtigt, at din artikel er præget af de tanker og ideer, som er repræsenteret hos en af de fire amerikanske udenrigspolitiske skoler, som tidligere er blevet omtalt i kapitel 5. Man kan vælge at erstatte de amerikanske udenrigspolitiske skoler med de centrale international politiske teorier; klassisk realisme, neorealisme, liberalisme og neoliberalisme (se bogen ”Mellemøsten under forandring”, fra Forlaget Columbus 2012 af Jacob og Janus Graves for en kort og præcis gennemgang af de fire IP-teorier). Det betyder så bare, at det i stedet skal være en meget tydelig IP-teoretisk holdning (realisme, neorealisme, liberalisme eller neoliberalisme), som skal præge den artikel, som du sidder og skriver. 

Når du skriver din artikel om USA's sikkerheds- og udenrigspolitik efter valget 6/11 2012 er det vigtigt, at figur 5.7: Kompleksiteten i amerikansk udenrigspolitik s.206 anvendes til at forklare, hvordan forskellige interne og eksterne faktorer, ifølge dig, vil spille ind på amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik. 

Det vil desuden være en god ide, hvis du endnu engang forholder dig til USA's udenrigspolitiske muligheder. Det gør du som bekendt ved at kigge på bogens figur 5.6 s.204 og forholde denne figur til de nyeste tal, som du kan finde. 

I den forbindelse kan det give rigtig god mening, at høre på præsident Obama under den sidste debat med Mitt Romney, som omhandlede udenrigspolitikken. I stedet for at se hele debatten kan du se et klip fra ca. 38 min til og med 43 min. Her hører du, hvordan præsident Obama forholder sig til USA's kapabiliteter, og hvordan han mener, at de skal anvendes mest optimalt (instrumenter). Debatten kan du finde ved at klikke på dette link www.youtube.com/watch;

Det kan endeligt være en rigtig god idé at forholde sig til forskellige tekster, som diskuterer USA's rolle i verden. Nedenfor er listet en række danske og internationale artikler, som du vil kunne hente inspiration og viden i.