USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

1.3 Integration på amerikansk

Tjek-på-lektien

 • Hvornår blev den første lov, som havde sigte på at begrænse indvandring til Amerika, vedtaget i USA's Kongres?
 • Forklar figur 1.2: Hvor store er de etniske grupperinger i USA?
 • Hvor mange mennesker bor i New York City-bydelen China Town?
 • Hvad betyder segregation og er det et problem med bydele som China Town?
 • Hvad betyder assimilation?
 • Hvad betyder pluralistisk integration?
 • Hvad er forskellen på "Melting Pot" og "Salad Bowl" integration?
 • Hvilken delstat har vedtaget den strengeste udlændingelov?
 • Hvorfor har latinoerne (fortrinsvist indvandrere fra Latinamerika) en stigende betydning i det amerikanske samfund og politik

Diskussions- og øvelsesopgaver

 • Diskuter med din sidemakker, hvordan det kan være, at der er forskel på indvandringsdiskussionerne i henholdsvis USA og Danmark. I den forbindelse skal I forsøge at præsentere faglige argumenter, der understøtter jeres forklaringer om hvorfor der er forskelle. Kapitel 2 i bogen Luk Samfundet Op! kan med fordel anvendes til at styrke det faglige grundlag for diskussionen og argumenterne. I må også meget gerne præsentere konkrete eksempler fra debatten i henholdsvis USA og Danmark, som tydeliggør de forskelle, I peger på i jeres argumentation.
 • Undersøg hvilken integrationsform, der er den mest fremtrædende i henholdsvis Danmark og USA. I den forbindelse kan det være en god idé dels at inddrage de politiske partiers (både i Danmark og USA) udlændinge- og integrationspolitik, dels at analysere dem med henblik på at finde ud af, hvorvidt de vægter en assimilations-, segregations-, eller pluralistisk integrationsmetode.
 • Undersøg hvor dansk du egentlig er? Tag en lille test og find ud af, om du er dansk!

Indvandrere som kommer til Danmark skal bestå den såkaldte indfødsretstest, som ligner de spørgsmål du lige er blevet præsenteret for i den lille dansker-test (alle indvandrere der ønsker at blive statsborgere i Danmark skal tage og bestå testen for at komme i betragtning til et statsborgerskab).

 

 • Diskuter i klassen, om et resultat af en sådan test er udtryk for, om man er mere eller mindre dansk. I USA skal man ikke tage en sådan test.

Øvelsesopgave med lydfil: Eric Foner diskuterer integration og etniske grupper i USA

Spørgsmål til lydfilen:

 • Hvordan mener Eric Foner, at den integration, der har været tale om i USA, er en "Melting Pot"?
 • Hvorfor mener Eric Foner, at det er meget lettere for både asiatiske befolkningsgrupper og latinoer at integrere sig i det amerikanske samfund?
 • Hvorfor mener Eric Foner, at det endnu ikke er lykkedes at integrere den afrikansk-amerikanske befolkningsgruppe fuldt ud i det amerikanske samfund?