Køn og ligestilling

Velkommen til hjemmesiden for Køn og ligestilling

12-talspiger, speltmødre og tabermænd: Samfundsdebatten er igen og igen ramme for diskussioner om køn og ligestilling. Køn spiller nemlig en vigtig rolle for både individer og samfund på mange forskellige måder.

  •     Køn påvirker børn i daginstitutioner og skoler.
  •     Køn har betydning for vores uddannelsesvalg og for, hvad vi kommer til at tjene i løn.
  •     Mænd og kvinder stemmer forskelligt til folketingsvalg.
  •     Køn påvirker velfærdsstaten.
  •     Køn er en væsentlig faktor i krige, konflikter og udvikling verden rundt.

Køn og ligestilling behandler med køn som indgangsvinkel en lang række samfundsfaglige problematikker og centralt kernestof om identitet, ideologier, demokratisk deltagelse, velfærd, arbejdsmarked, globalisering og international politik. På denne side kan du finde supplerende materiale til bogen.

Om forfatterne:

  • Anna Storr-Hansen (f. 1985)
 er adjunkt i historie og samfundsfag ved Det frie Gymnasium.

  • Kia Ditlevsen (f. 1981) er sociolog, 
ph.d. og forsker ved Københavns Universitet


  • Tine Studstrup (f. 1977) er sociolog, lektor i samfundsfag på Espergærde Gymnasium og ekstern lektor i sociologi ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.