Forlaget Columbus

Nationer og nationalisme

Figurer fra bogen

Figur 1.1 Fædrelandkærlighed og chauvinisistisk nationalisme
Figur 1.2 Forholdet mellem stat og nation
Figur 2.1 Nationalismeteorier
Figur 4.1 Nationalismemodellen
Figur 5.1 Globaliseringens vindere og tabere
Figur 5.2 To syn på globalisering
Figur 5.3 Hvad befolkningerne synes om globalisering
Figur 6.1 Mandatfordeling i nationale parlamenter i EU
Figur 6.2 Mandatfordeling i Europa-parlamentet
Figur 6.3 Eastons model
Figur 6.5 Udviklingen i tillid til danske politikere, 1994-2015
Figur 6.6 Guy Standings opdeling
Figur 6.7 Unge og nyheder
Figur 6.8 Model til forklaring af populisme
Figur 7.1 Vælgernes opfattelser af de vigtigste problemer
Figur 7.2 Nye DF-vælgere er højtuddannede og rige
Figur 7.2 Nye DF-vælgere er højtuddannede og rige
Figur 7.3 Arbejdervælgernes partitilslutning 2011-2015
Figur 7.4 Postmaterielle værdier og fordelingspolitik
Figur 8.1 Øst-vest-modellen
Figur 8.2 Er verden blevet et bedre sted? Procent
Figur 8.3 Hvem bør Ungarn knytte bånd til?
Figur 9.1 Hvilke af de følgende emner giver efter din mening en fornemmelse af fællesskab blandt uni
Figur 9.3 Stigende indkomstulighed i Storbritannien
Figur 9.4 Betyder min stemme noget?
Figur 10.1 Separatistmodellen
Figur 11.1 Civilsamfundet kan skabe tillid
Figur 11.2 Udviklingen i tillid
Figur 11.3 Bridging og bonding social kapital
Figur 11.4 Kontaktteorien
Figur 12.3 Udviklingen i opholdstilladelser 1995-2013
Figur 12.4 Dansk indfødsret 2000-2015
Figur 12.5 Ideal om statsborgerskab for værdipolitisk venstrefløj og højrefløj
Idealer for tildeling af statsborgerskab
Figur 13.1 Durkheim – fra mekanisk til organisk solidaritet
Figur 14.1 ”Hvad er du mest stolt af ved at være dansker?”
Figur 14.3 Arbejderklassen er …
Figur 14.4 Sammenhæng mellem procentandel af BNP brugt på social velfærd og etnisk heterogenitet
Figur 15.1 Dimensioner i nationale forestillinger
Opgave s. 22
Opgave s. 68
Opgave s. 85
Opgave s. 109
 • Figur 1.1 Fædrelandkærlighed og chauvinisistisk nationalisme
 • Figur 1.2 Forholdet mellem stat og nation
 • Figur 2.1 Nationalismeteorier
 • Figur 4.1 Nationalismemodellen
 • Figur 5.1 Globaliseringens vindere og tabere
 • Figur 5.2 To syn på globalisering
 • Figur 5.3 Hvad befolkningerne synes om globalisering
 • Figur 6.1 Mandatfordeling i nationale parlamenter i EU
 • Figur 6.2 Mandatfordeling i Europa-parlamentet
 • Figur 6.3 Eastons model
 • Figur 6.5 Udviklingen i tillid til danske politikere, 1994-2015
 • Figur 6.6 Guy Standings opdeling
 • Figur 6.7 Unge og nyheder
 • Figur 6.8 Model til forklaring af populisme
 • Figur 7.1 Vælgernes opfattelser af de vigtigste problemer
 • Figur 7.2 Nye DF-vælgere er højtuddannede og rige
 • Figur 7.2 Nye DF-vælgere er højtuddannede og rige
 • Figur 7.3 Arbejdervælgernes partitilslutning 2011-2015
 • Figur 7.4 Postmaterielle værdier og fordelingspolitik
 • Figur 8.1 Øst-vest-modellen
 • Figur 8.2 Er verden blevet et bedre sted? Procent
 • Figur 8.3 Hvem bør Ungarn knytte bånd til?
 • Figur 9.1 Hvilke af de følgende emner giver efter din mening en fornemmelse af fællesskab blandt uni
 • Figur 9.3 Stigende indkomstulighed i Storbritannien
 • Figur 9.4 Betyder min stemme noget?
 • Figur 10.1 Separatistmodellen
 • Figur 11.1 Civilsamfundet kan skabe tillid
 • Figur 11.2 Udviklingen i tillid
 • Figur 11.3 Bridging og bonding social kapital
 • Figur 11.4 Kontaktteorien
 • Figur 12.3 Udviklingen i opholdstilladelser 1995-2013
 • Figur 12.4 Dansk indfødsret 2000-2015
 • Figur 12.5 Ideal om statsborgerskab for værdipolitisk venstrefløj og højrefløj
 • Idealer for tildeling af statsborgerskab
 • Figur 13.1 Durkheim – fra mekanisk til organisk solidaritet
 • Figur 14.1 ”Hvad er du mest stolt af ved at være dansker?”
 • Figur 14.3 Arbejderklassen er …
 • Figur 14.4 Sammenhæng mellem procentandel af BNP brugt på social velfærd og etnisk heterogenitet
 • Figur 15.1 Dimensioner i nationale forestillinger
 • Opgave s. 22
 • Opgave s. 68
 • Opgave s. 85
 • Opgave s. 109

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)