Forlaget Columbus

Sociologiens kernestof

Velkommen til bogens hjemmeside

Sociologiens kernestof behandler kort og godt det centrale stofområde sociologi i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er derfor:

  • identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
  • politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
  • samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur

På denne side finder du supplerende materiale til bogen.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)