International økonomi (B)

Velkommen til International økonomi (B)

International økonomi er en serie af grund- og arbejdsbøger, skrevet til IØ på HHX efter gymnasiereformen 2017. På denne side kan du finde figurerne til International økonomi - grundbog til B-niveau.

Bogen forklarer det faglige stof pædagogisk og grundigt, samtidig med at bogens omfang giver plads til andre aktiviteter indenfor læreplanens nye sidetalsgrænse. Hele fagområdet formidles i et klart sprog og indbydende layout, og den tilhørende arbejdsbog rummer både "tjek på lektien"-spørgsmål, øvelsesopgaver, oplæg til projekter og repetition af begreber.

International økonomi (B) har en tydelig struktur og progression, hvor del 1 introducerer både mikro-, makro- og international økonomi. Del 2 går tæt på makroøkonomien og del 3 er dedikeret til international økonomi. Bøgerne rummer masser af tabeller og figurer, som er gode udgangspunkter i en undervisningssituation og tilgodeser eleverne i en meget visuel kultur.

Jacob Graves Sørensen har mange års undervisningserfaring og er forfatter til en række lærebøger indenfor økonomiske og samfundsfaglige emner, bl.a. IP&Ø - grundbog i international politik og økonomi.