Økonomibogen

Åbn undermenuer...

Opgaver fra skriftlig eksamen i samfundsfag, hvor økonomi indgår

2015

Eksamenssæt: Regeringsmagten
Opgaveformulering:Kan bruges i forlængelse af dette kapitel:
1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem forbrugskvoten og beskæftigelsen i Danmark? Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.Kapitel 6
Delopgave C: Dansk økonomi og EU 2. Undersøg i hvor høj grad Margrethe Vestagers opfattelse af udviklingen i dansk økonomi (bilag C1) kan understøttes af materialet i bilag C2. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. 3. Diskutér, hvorvidt medlemskabet af EU er en fordel eller ulempe for den økonomiske udvikling i Danmark. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende økonomiske teorier.Kapitel 6-7 og 9-11
Eksamenssæt: Stat eller privat
Opgaveformulering:Kan bruges i forlængelse af dette kapitel:
1a: Opstil tre hypoteser, der kan forklare den udvikling i Danmarks konkurrenceevne, som fremgår af figur 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.Kapitel 6-8
Delopgave B: Staten og markedsøkonomien 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 kan udledes om den danske offentlige sektors rolle i samfundsøkonomien. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. 3. Diskutér, hvilken rolle staten spiller for økonomisk vækst. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2, og du skal anvende økonomisk teori.Kapitel 6-8
Eksamenssæt: Europæiske udfordringer
Opgaveformulering:Kan bruges i forlængelse af dette kapitel:
Delopgave A: Børnecheck og EU 3. Diskuter, hvorvidt EU’s bestemmelser om arbejdskraftens fri bevægelighed udgør en trussel mod den danske velfærdsstat. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende økonomisk viden.Kapitel 8
Eksamenssæt: Grænser
Opgaveformulering:Kan bruges i forlængelse af dette kapitel:
1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem økonomisk ulighed og tillid? Du skal anvende viden om velfærdsmodeller.Kapitel 6 og 8