Forlaget Columbus

Økonomibogen

Velkommen til bogens hjemmeside

Økonomibogen introducerer økonomiske problemstillinger fra de små tankeeksperimenter til de store, globale sammenhænge. De tre dele mikroøkonomi, makroøkonomi og international økonomi dækker til sammen det økonomiske kernestof i ungdomsuddannelsernes samfundsfag på a-niveau.

Økonomibogen er tilrettelagt, så den med øvelser, figurer og et rigt illustrationsmateriale understøtter en læreproces, der synliggør både målene i de enkelte kapitler og elevens udbytte af at arbejde med stoffet.
På den måde lægger den op til en undervisning med høj elevaktivitet og løbende inddragelse af det skriftlige arbejde.

Lene Nibuhr Andersen er cand. mag i samfundsfag og religion og sidefag i mellemøststudier. Lektor i samfundsfag, religion (STX) og economics (IB) på Nyborg Gymnasium.

Jakob Sinding Skött er ph.d. i statskundskab og lektor på Nyborg Gymnasium, hvor han underviser i samfundsfag og engelsk (STX) samt economics og global politics (IB).

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)