Byrådet

Konstitueringen som rollespil

Det gælder om at sikre sit parti mest mulig magt i forbindelse med konstitueringen, sådan at partiet kan få mest muligt igennem i de kommende fire år – men samtidig er det nødvendigt at skele til partiets ideologiske placering. Tænk over de forskellige konstitueringsmuligheder, som fremgår af bogen.
Partierne har mandater som angivet i parentes:

 • A (6)
 • B (1)
 • C (2)
 • I (1)
 • F (2)
 • Å (1)
 • O (3)
 • V (6)
 • Ø (2)
 • Lokalliste (1)
 • I alt 25 mandater.

Der skal vælges en Borgmester og en viceborgmester.

Kommunen har:

 • et økonomiudvalg (borgmesteren er formand)
 • et social- og sundhedsudvalg
 • et børne- og skoleudvalg
 • et teknik- og miljøudvalg
 • et kulturudvalg
 • et arbejdsmarkedsudvalg

Alle udvalg har hver 7 medlemmer, heraf én formand.

Pladserne i udvalgene fordeles efter den D’honske metode, men hvilke udvalg de, der ikke er med i konstitueringen kommer i, er op til flertallet. Hvert mandat skal minimum have én udvalgsplads.
Økonomiudvalget anses for at være det mest betydningsfulde udvalg.

Rollespillets forløb:

 • Klassen dels op partierne. Der kan sagtens være flere elever på de store partier. Optimalt set er der minimum to på hvert parti.
 • Indledningsvis får hver gruppe 5-10 minutter til at forberede sig på deres strategi, uden at de må tale med de øvrige partier.
 • Derefter har klassen ca. 30 minutter til at forhandle. Det handler om at få en underskrevet konstitueringsaftale.
 • Der afholdes konstituerende møde. Det er optimalt hvis dette møde først afholdes i en lektion på en efterfølgende dag, da det giver eleverne mulighed for at forhandle videre hen over pauserne og fritiden (og lave rævekager…).
 • På det konstituerende møde besættes posterne ved afstemning.