Forlaget Columbus

Ideologier og diskurser

 • Figur 1.1 Forskelle på meninger, holdninger og ideologi
 • Figur 1.2 Ideologi som legitimation
 • Figur 1.4
 • Figur 1.5 Samfundstyper og generelle konfliktlinjer
 • Figur 1.6 Oversigtskort over livsstilssegmenter
 • Figur 1.7 Anthony Downs model
 • Figur 1.8 Placering af danske partier
 • Figur 1.9 Holdninger til stat, marked og globalisering
 • Figur 1.10 Ideologiernes holdning til stat, frihed og lighed
 • Figur 1.13 Danske partiers ideologiske rødder
 • Figur 2.1 Klassisk liberalisme: Stat, frihed og lighed
 • Figur 2.2 Socialdarwinisme og gammelliberalisme: stat, frihed og lighed
 • Figur 2.3 Socialliberalismen: stat, frihed og lighed
 • Figur 2.4 Nyliberalismen: stat, frihed og lighed
 • Figur 2.5 Klassisk liberalismes forgreninger: stat, frihed og lighed
 • Figur 3.1 Pragmatisk og absolut konservatisme: Stat, frihed og lighed
 • Figur 3.2 Nykonservatisme og socialkonservatisme: Stat, frihed og lighed
 • Figur 3.3 Reaktioner på samfundsforandringer
 • Figur 3.4 Konservatismens for­greninger og fællespræg
 • Figur 4.1 Dialektisk materialistisk historieopfattelse
 • Figur 4.2 Merværdilæren
 • Figur 4.3 Forholdet mellem basis og overbygning
 • Figur 4.4 Faserne i overgangen fra kapitalisme til kommunisme
 • Figur 4.5 Lenins imperialismeteori
 • Figur 4.6 Socialisme og kommunisme: Stat, frihed og lighed
 • Figur 4.7 Demokratisk socialisme: Stat, frihed og lighed
 • Figur 5.1 Model til forklaring af populisme
 • Figur 5.2 Fascisme/nazisme: Stat, frihed og lighed
 • Figur 6.1. Magt som manipulation
 • Figur 6.2 Toulmins model til analyse af argumenter
 • Figur 6.3 Toulmins model anvendt på et eksempel
 • Figur 6.4 Medialiseret kommunikation
 • Figur 6.5 Eksempel på professionel kommunikationsstrategi
 • Figur 6.6 Hvad associeres partierne med?
 • Figur 6.7 Former for spin
 • Figur 6.8 Aktantmodellen
 • Figur 7.1 Diskursanalysemodel
 • Figur 7.2 Fem diskurser om fattigdom
 • Figur 7.3 Indvandrings­skeptisk diskurs
 • Figur 7.4 Diskurser om Velfærdsstaten
 • Figur 7.5 Tredimensionelt diskursbegreb
 • Figur 7.6 Liberalistisk diskurs
 • Figur 7.7 Ordene knyttes via nodalpunktet sammen i ækvivalens­kæder
 • Figur 7.8. Begreber, der er for­skellige fra diskursens betydningsunivers, ekskluderes og kommer ti

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)