Forlaget Columbus

Dennis Lunding Nielsen

Dennis Lunding Nielsen underviser i samfundsfag på Rosborg Gymnasium.

Bøger af Dennis Lunding Nielsen

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)