Forlaget Columbus
Jesper Nielsen

Jesper Nielsen

Jesper Nielsen er ph.d. og lektor i indianske sprog og kulturer og viceinstitutleder ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.


BOOK ET GRATIS FOREDRAG:

Københavns Universitet tilbyder Jesper Nielsens gratis oplæg "Erobringen af Mexico. Nye kilder til kulturmødet der ændrede verden" målrettet historieundervisingen i gymnasiet.

Oplægget kan bruges som opstart eller supplement til et kortere eller længere forløb om den europæiske kolonisering i det 15. og 16. århundrede med fokus på erobringen af den ”nye” verden, eller som enkeltstående nedslag. Emnet dækker kernestof fra bekendtgørelsen i forhold til bl.a. hovedlinjer i verdens historie fra antikken til i dag, kulturer og kulturmøder i verdens historie, globalisering, historiebrug og –formidling samt historiefaglige teorier og metoder.

Læs mere og book oplægget til dine elever på KU's undervisningsportal.

Bøger af Jesper Nielsen

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)