Forlaget Columbus

USA's udfordringer

Velkommen til bogens hjemmeside

Aldrig har det været mere relevant at beskæftige sig med amerikansk politik og det amerikanske samfund. USA står kigger ud over afgrunden, primært forårsaget af Coronakrisen og mere end 33 millioner arbejdsløse, men grunden under den globale supermagt var allerede begyndt at ryste inden sygdomsepidemiens ankomst til Guds eget land.

USA's enorme udfordringer med den ekstreme politiske polarisering og den eksploderende ulighed, som gennemsyrer det amerikanske samfund og nærer mistilliden og den latente racisme, svækker den skrøbelige sammenhængskraft internt i landet. Samtidigt udfordres USA's rolle som global hegemon af både et mere og mere ambitiøst, selvbevidst og ressourcestærkt Kina, men også af præsident Trumps egen America First-dagsorden, som har skabt forvirring og usikkerhed blandt de traditionelle allierede. USA er i sandhed udfordret.

Heldigvis udkommer 3. udgave af den populære grundbog "USA's udfordringer" til tiden. Tredjeudgaven er blevet grundigt revideret, der er kommet en lang række nye afsnit til, Corona-krisens impact på det amerikanske samfund inddrages undervejs samtidigt med, at bogens samlede omfang ikke er forøget.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)