Forlaget Columbus

Innovationskogebogen

Velkommen til bogens hjemmeside

Innovationskogebogen er et bud på, hvordan man med få kneb kan få innovation ind i den daglige undervisning. Intentionen med bogen er, at eleverne får skabt et innovativt ordforråd, at de lærer at arbejde proces- og produktorienteret, og at det innovative arbejde bidrager til elevernes dannelsesproces i en i stigende grad kompleks og globaliseret virkelighed, hvor fagene i samspil med det innovative tages i anvendelse. Det er vigtigt at træne eleverne i at arbejde innovativt, hvad enten det gælder procesarbejde, idégenerering eller formidling af løsningsforslag.

På denne side finder du supplerende materiale til bogen, blandt andet hvordan man inddrager innovation i studieretningsopgaven (SRP).

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)