Forlaget Columbus

Auf den Punkt

  • Bogen

Af Anne Lønberg Eskesen

”Auf den Punkt” er en udgivelse til gymnasiet med fokus på tyske og danske virksomheder. I de tre første kapitler er der med udgangspunkt i artikler om udvalgte tyske virksomheder fokus på virksomhedernes arbejde med:

  • bæredygtighed i kapitlet ”Der nachhaltige Punkt“
  • innovation i kapitlet ”Der innovative Punkt”
  • det gode arbejdsliv i kapitlet ”Der berufliche Punkt“.

I det fjerde kapitel ”Der kulturelle Punkt” skifter fokus til Danmark. Omdrejningspunktet er i dette kapitel Danmark som attraktiv arbejdsplads for tyskere, og derudover vil fire danske virksomheder i videointerviews sætte ord på de erfaringer, de har gjort sig i samarbejdet med deres tyske handelspartnere. De vil fortælle om de kulturelle forskelle, de har mødt, samt om de sproglige kompetencer, de har brug for.

I hele bogen er der gennem mundtlige og skriftlige opgaver fokus på elevernes egen sprogproduktion og ordforrådstilegnelse. Opgaverne foregår fortrinsvis i par eller mindre grupper, så eleverne har en tryg ramme at producere sprog i.

Tekstudvalget er baseret på artikler og videomateriale for at give eleverne viden om og færdigheder i relation til aktuelle kulturelle og erhvervsmæssige forhold.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2023
NiveauA- og B-niveau
FagTysk
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 71,25 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 107,50 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)