Forlaget Columbus

Casebogen til samfundsfag

  • Bogen

AfSøren Kauffeldt

CASEBOGEN TIL SAMFUNDSFAG præsenterer ti forskellige fiktive cases, som tager udgangspunkt i en genkendelig virkelighed. Hver case beskriver en situation eller en begivenhed, der indeholder én eller flere problemstillinger, hvor svaret ikke er givet på forhånd. Du skal bruge fagets modeller, begreber og teorier for at kunne forstå og arbejde med casen. Man kan sige, at du kan forstå og forklare indholdet i casen ved at se på den gennem dine ’faglige briller’.

Alle vores valg – politiske, økonomiske og sociologiske – har konsekvenser og indeholder dilemmaer: Når der gøres noget godt for en bestemt gruppe ét sted, vil det ofte få negative konsekvenser for andre et andet sted. Gennem arbejdet med de forskellige cases bliver du opmærksom på, at der ikke findes nemme svar, og at virkeligheden er kompleks og fyldt med dilemmaer.

CASEBOGEN TIL SAMFUNDSFAG er bygget op efter fagets hovedområder og arbejdet med casene bidrager til at dække kernestofpunktet om casestudier i læreplanen. Casene kan anvendes på forskellige niveauer, idet der kan lægges mere udfordrende lag på fra C- til A-niveau.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2024
NiveauC-, B- og A-niveau
Antal sider112
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-823-5
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 250,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)