Forlaget Columbus

Global udvikling

 • Bogen
 • Anmeldelser

Af Georgios Marinos og Peter Andreas Nielsen (red.)

Global udvikling er den første grundbog i udviklingsstudier målrettet de danske ungdomsuddannelser. Den egner sig ligeledes til højskoler og introducerende forløb på videregående uddannelser.

Med afsæt i en indføring i de væsentligste udviklingsparadigmer - med en særlig vægt på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling - behandler bogen gennem cases og teori en række af de mest centrale spørgsmål inden for feltet, blandt andet:

 • Hvilken rolle bør stat og marked spille i udviklingslande?
 • Kan kolonialismen forklare global fattigdom?
 • Hvad er forbindelsen er mellem køn og udvikling?
 • Er mikrofinansering en bæredygtig udviklingsstrategi?
 • Er handel eller bistand bedst for udvikling?

Global udvikling giver læseren en bred indførelse i udviklingsstudier som disciplin, de væsentligste globale udviklingsudfordringer og -muligheder samt regionale udviklingsproblematikker.

Med forord af Mogens Lykketoft og Ha-Joon Chang.

Om redaktørerne:

 • Georgios Marinos har en bachelor i International Business and Politics fra CBS og en kandidat i udviklingsstudier fra University of Cambridge. Han arbejder i dag som konsulent.
 • Peter Andreas Nielsen har en bachelor i økonomi fra SOAS University of London og en kandidat i økonomi fra University of Cambridge. Han arbejder i dag i en international finansiel institution.

✓✓✓✓

Denne glimrende antologi rummer en lang række emner under den brede titel, og samtidig rejser de fleste skribenter i bogen talrige seriøse spørgsmål om forholdet mellem diverse lande på forskellige udviklingsniveauer. Det sker blandt andet med disse overordnede spørgsmål:

 • Er handel eller bistand bedst for udvikling?
 • Kan kolonialismen forklare ulighed i Sydamerika?
 • Opnås økonomisk udvikling bedst i demokratiske Indien eller autoritære Kina?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved FN’s Verdensmål?
 • Hvordan løser vi udfordringerne forbundet med klimaforandringer?


Lad det være slået fast fra starten: Dette er ikke en let læst bog, og derfor vil mange læsere sikkert ikke læse den fra ende til anden. Til gengæld er det oplagt, at man udvælger enkelte afsnit eller kapitler. Således vil mange kunne få et særdeles fint overblik over bogens emne i de første tre teoretiske kapitler: Hvad er udvikling, Udviklingsskoler og Verdensmålene. Herefter følger det lange afsnit med 15 tematiske kapitler med diverse erhvervsområder, miljø, finans, handel, fattigdom, køn, migration og konflikter. Endelig fem kapitler om regionale forhold og spørgsmål.
Over alle kapitlerne svæver helt generelle udfordringer, som i to meget velskrevne forord yderst fornemt bliver påpeget præcist af den tidligere formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft og Ha-Joon Chang, professor i udviklingsøkonomi i Cambridge. Som altid ved udgivelser af Columbus slutter bogen med glimrende indeks og meget brugbar billedeliste. De mange kapitler er skrevet af forskellige fagfolk, men alligevel har bogen en klar linje og en række tankevækkende perspektiver, som tilsammen skaber en dybt seriøs ramme om et sørgeligt alvorligt emneområde. Rent sprogligt møder læseren også forskelle, men aldrig meningsforstyrrende. Bogen rummer en lang række udmærkede figurer og tabeller, som på bedste vis supplerer de undertiden noget tunge kapitler. Talrige indsatte fakta-bokse skaber det nødvendige overblik. Desuden skaber de mange velvalgte fotografier meget sigende forbindelser mellem de forskellige kapitler. Redaktørerne fremhæver, at bogen er tiltænkt ungdomsuddannelserne, højskoler og introducerende forløb på videregående uddannelser. Som antydet har de fleste af bogens kapitler dog et højt teoretisk niveau, og dermed kan sværhedsgraden måske være for høj til nogle af især de læsesvage elever. De to redaktører skal have meget ros for at samle de meget forskellige indlæg og skabe en helstøbt udgivelse. Og som altid har Columbus-forlaget på forbilledlig vis udsendt en yderst anvendelig og vel redigeret bog til undervisningssektoren.

Ole Fournais / Uddannelsesbladet

De bedagede blandt os kan huske tilbage til 1980’ernes samfundsfagsundervisning og genkende begreber som center og periferi, Rostows fasemodel osv. Udviklingsteorierne har ligesom ligget i dvale i mange år, men med flygtningestrømmene, klimaforandringer, FN’s udviklingsmål osv. er der behov for en moderne grundbog i global udvikling – og den foreligger nu! 28 forskere er gået sammen og har skrevet en yderst interessant fremstilling af meget komplekse sammenhænge i 24 kapitler, som er opdelt i tre hovedafsnit. Kapitel 1-3 er det teoretiske afsnit, som drøfter, hvad udvikling er, udviklingsskolerne og FN’s verdensmål. En vigtig pointe er her, at ‘udvikling’ ikke mere er blot et økonomisk mål, men i lige så høj grad et menneskeligt værdighedsmål, som dækker begreber som frihed, ligestilling, medbestemmelse m.m. Kapitlerne 4-19 behandler temaer som politisk deltagelse, udviklingsbistand (facilitator eller forhindring!), nye vilkår for handel, miljø og klima, sundhed og uddannelse, kønsproblematikker, den globale udviklings aktører, finansieringssystemer og migration og flugt. Kapitlerne 20-24 ser på de forskellige regioners udvikling, Latinamerika, Afrika, Mellemøsten, Asien og stiller spørgsmålet, om Vestens storhed står for fald. Et imponerende stykke arbejde. [...] [D]ette er en lærebog, der er aktuel i adskillige år fremover.

Benny Jacobsen / Gymnasieskolen, september 2019

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2019
NiveauA-niveau
Antal sider350
FagSamfundsfag, International Økonomi, Naturgeografi
ISBN978-87-7970-482-4
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus eBog 4 år DKK 125,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)