Forlaget Columbus

La culture francophone, c'est ça?

  • Bogen

Af Solveig Løvendahl Gustafsson og Tine Overlund Roost

La culture francophone, c’est ça ? er en bog til franskundervisningen på ungdoms - og voksenuddannelserne som kombinerer emnelæsning og arbejdet med interkulturelle kommunikative kompetencer.

Bogen består af et indledende kapitel om kulturbegrebet og de interkulturelle kommunikative kompetencer. Dernæst er den delt op i følgende 4 emner: Les fêtes et la nourriture, La vie en couple, Les sexes et les normes og Le crime. Til hvert emne er der tekstmateriale bestående af sange, uddrag af romaner og noveller, artikler, transskriberinger af interviews eller videoer, billeder og statistikker. Teksterne bliver fulgt op af analyseopgaver, hvor fagets forskellige metoder bliver bragt i spil. Derudover er der opgaver med fokus på kulturelle refleksioner og kommunikation tilknyttet hvert emne.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2024
NiveauA- og B
FagFransk

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)