Forlaget Columbus

Muslimske imperier

  • Bogen
  • Anmeldelser

Af Kjeld Mazanti Sørensen

Muslimske imperier handler om de to store muslimske imperier, der opstod i Middelhavsområdet i henholdsvis det 7. og det 14. århundrede, om disses interaktion med det kristne Europa og om det aktuelle forhold mellem den vestlige og den muslimske verden. Perioden efter Den kolde Krigs afslutning har været præget af nye indenrigs- og udenrigspolitiske spændinger. Konflikterne drejer sig om muslimske og vestlige værdier og udspiller sig i den muslimske og den vestlige verden.

Islamismen har overtaget kommunismens rolle som den vestlige verdens trusselsbillede nr. ét.

Denne bog vil søge at belyse, om det i tråd med Samuel P. Huntingtons teori om Clash of Civilizations dybest set er forskelle mht. religion, der udgør konfliktlinjerne mellem de to verdener. Eller om denne opfattelse af konflikterne er baseret på forenklinger, der blokerer for en dybere forståelse af baggrunden for og dynamikken i forholdet mellem den vestlige og den muslimske verden.

Muslimske imperiers fokus er dermed også at bidrage til klarlæggelse af, om der er hold i forestillingerne om en aggressiv islamisk verden med religionen islam som drivkraft eller om der er tale om en variant af det, en fransk abbed i 1000-tallet formulerede således: selv om man ved meget lidt om muslimerne, kan man roligt snakke dårligt om nogle, hvis ondskab overgår alt det onde, man kan finde på at sige om dem.

Bogen er egnet til både særfaglige, tværfaglige og AT-undervisningsforløb i fagene historie, religion og samfundsfag på stx, og til undervisning inden for kulturfagsgruppen på HF.

"Aktuelle konflikter mellem muslimske og vestlige værdier bliver her sat i et spændende historisk perspektiv. Bogen er primært til undervisningsforløb i ungdomsuddannelserne, men kan læses af alle der har brug for en introduktion og et overblik over en kompleks problematik. Den tospaltede tekst, mange farveillustrationer og kort med uddrag af vigtige historiske kildetekster, omtale af helt nye undersøgelser og en analyserende tilgang til et af de vigtigste politiske emner efter den kolde krig, giver et langt mere nuanceret billede af konfliktstoffet end medierne nogensinde vil kunne give. En velredigeret bog der fortæller om tidligere muslimske imperier og giver en historisk baggrund for konflikterne mellem de vestlige og muslimske lande. Det spændende er at den også diskuterer stoffets behandling i medier og undersøgelser."

Anny Skov Madsen / DBC

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2009
NiveauA-niveau
Antal sider160
FagHistorie
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 240,00 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)