Forlaget Columbus

Nikotin og samfund

  • Bogen

AfPer Henriksen

Antallet af rygere og synet på rygning er under forandring i Danmark, men forbruget af nye nikotinprodukter er i voldsom vækst.

Hvad kan forklare, at nogle ryger eller bruger andre nikotinprodukter? Hvad kan og bør man gøre ved det? Er det samfundets opgave eller den enkeltes frie valg? Kan man overhovedet tale om frie valg, når produkterne fører til afhængighed?

Denne iBog sætter nikotinforbruget i Danmark i samfundsfagligt perspektiv ved at se på sociologiske forklaringer, økonomiske sammenhænge, politiske beslutningsprocesser og meget mere.

Materialet er åbent for alle og kan tilgås via dette link.

Udgave1
Oplag1
Udgivelsesår2023

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)