Forlaget Columbus

Samf på B (3. udg.)

  • Bogen

AfTobias Matthiesen, Victor Bjørnstrup, Oliver Boserup Skov

Samf på B, 3. udgave er en opdatering af den velkendte grundbog til samfundsfag B-niveau på ungdomsuddannelserne. Bogens empiriske materiale er gennemgribende opdateret, og der er tilføjet nye kapitler om køn og ligestilling, så den lever op til læreplanerne for samfundsfag. Vi har naturligvis holdt os for øje, at bogens succesrige koncept er velbevaret, hvorfor bogen formulerer det samfundsfaglige kernestof kort og præcist, og ikke mindst i øjenhøjde med eleverne.

Fester, medier og arbejde optager en stor del af elevernes tid, hvorfor vi har set det som en mission at prøve at udvikle en bog, der inviterer og motiverer eleverne til, i deres sparsomme fritid, at læse samfundsfagslektien. En grundsten i konceptet er tanken om såkaldte mundrette bidder, hvor eleverne skal læse fire til syv sider som lektie til hvert undervisningsmodul frem for det dobbelte. Selvom eleverne skal læse mindre, er kernestoffet i højsædet og leveret på en kort og interessant facon; for eksempel starter hvert kapitel med en begrundelse for, hvorfor man skal læse lektien, og hvad det kan bruges til, og afsluttes med de såkaldte fede ord. Kernestofsmæssigt dækker "Samf på B" disciplinerne politik, økonomi og sociologi.

 

Udgave3
Oplag1
Udgivelsesår2022
NiveauB-niveau
Antal sider272
FagSamfundsfag
ISBN978-87-7970-730-6
FormatPrisAntal 
Forlaget Columbus Bog   DKK 290,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 1 år DKK 90,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 2 år DKK 125,00 inkl. moms
Forlaget Columbus iBog 3 år DKK 142,50 inkl. moms

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)