Forlaget Columbus

Vores samfund

Vores samfund
 • Bogen

AfPeter Brøndum, Marie Berg Carlsen

Vores samfund er en tematisk grundbog til samfundsfag på c-niveau, som med afsæt i aktuelle og eksemplariske samfundsspørgsmål tager eleverne med både ind i samfundsfaget og ud i verden omkring dem.

Bogen er bygget op omkring fire temaer:

 • Ulighed og velfærd - hvorfor er der ulighed i en velfærdsstat?
 • Ungdomsliv - muligheder eller mistrivsel?
 • Demokrati og magt - er demokratiet udfordret?
 • Økonomi og klima - vækst på bekostning af klima?

Når eleverne har arbejdet med de fire temaer, er alle læreplanens kernestofområder og faglige mål dækket, ligesom det første tema - i tråd med læreplanens krav - bevæger sig på tværs af fagets tre displiner politik, sociologi og økonomi.

Til Vores samfund hører et omfattende supplerende materiale. Her finder du blandt andet:

 • Fuldt didaktiserede undervisningsforløb til alle fire temakapitler
 • Podcast med interviews som appetitvækker til hvert tema
 • Videointerview med politikere, der forholder sig til udfordringer inden for temaerne
 • Eksamensvideoer til eleverne med eksempler på mundtlig eksamen inkl. votering
 • Eksempler på eksamensspørgsmål
 • Øvelsesopgaver, som læreren kan vælge til og fra i den daglige undervisning.

 

Udgave1.
Oplag1.
Udgivelsesår2024
NiveauC-niveau
FagSamfundsfag

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)