Forlaget Columbus

Imperier - fra oldtid til nutid

Velkommen til bogens hjemmeside

Imperier - fra oldtid til nutid er en grundbog til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne. Den favner praktisk talt alt kernestoffet fra samfundenes tilblivelse til det globale samfund, og i undervisningsforløb vil eleverne oplagt kunne træne de faglige mål om at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder, dokumentere viden om forskellige samfundsformer og at kunne bearbejde historisk materiale.

På disse sider finder du inspiration til arbejdet med de enkelte kapitler, til kildeanalyse og til arbejde på tværs. Desuden kan bogens figurer og kort downloades til brug i opgaver og fremlæggelser.

Under menupunktet "Kapitler" findes der supplerende kilder, herunder nogle på alle de relevante originalsprog. Kilder på originalsprog har vi for overblikkets skyld sat i en grå ramme.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)