Forlaget Columbus

USA's tilblivelse

Velkommen til bogens hjemmeside

  • Hvorfor er frihedsbegrebet centralt i amerikansk selvforståelse?
  • Hvad ligger bag amerikaneres syn på USAs  rolle i verden?
  • Hvorfor bliver racespørgsmålet ved med at dukke op i amerikansk politik og kultur, og hvorfor vil amerikanerne ikke give slip på deres skydevåben?

USAs tilblivelse behandler den afgørende periode fra starten af 1600-tallet til slutningen af 1800-tallet, hvor USA blev til, fra de første kolonister ankom til det nordamerikanske kontinent til borgerkrigen og dens langvarige aftryk på det amerikanske samfund.

Her møder vi både puritanere, revolutionære, indianere og både store personligheder og "almindelige" menneskeskæbner.

Bogen dækker centralt kernestof i historiefaget om blandt andet stats- og nationsdannelse og giver oplagte samarbejdsmuligheder med fx samfundsfag og engelsk.

Om forfatterne

Jeppe Bæk Meier er lektor i historie og dansk, Rasmus Thestrup Østergaard er lektor i historie og matematik. Begge er ansat på Fredericia Gymnasium, og de har sammen tidligere skrevet bogen Krigens historie.

 

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)