Forlaget Columbus

USA's tilblivelse

USA´s tilblivelse: Kampen om forfatningen

Op til valget i 2020 udkæmper republikanerne og demokraterne en bitter kamp om magten i Washington, D.C. Denne kamp er dog ikke ny. Allerede i 1780´erne måtte amerikanerne igennem en heftig strid for at fastlægge, hvilken slags nation USA skulle være. I den forbindelse opstod der politiske grupperinger med forskellige bud på forfatningens indhold, herunder præsidentens magtbeføjelser. Det er de samme temaer, som diskuteres i dag, hvor republikanerne og demokraterne kæmper om retten til at definere det sande USA.

I dette forløb trækkes linjer mellem USA´s fortid og nutid med fokus på forfatningens tilblivelse og skabelsen af den amerikanske nation.

Forløbet dækker følgende faglige mål:

  • reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
  • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
  • opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå problemer i nutiden.


Forløbet dækker følgende kernestof:

  • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
  • stats- og nationsdannelser
  • politiske revolutioner
  • historiebrug og -formidling.

Forløbsplan

Undervisningsforløb

Modul

Materiale

Formål

1

Side 10-16 + Michael Moore: ”A Brief History of the USA” fra Bowling for Columbine + aktuelt eksempel på våbendebat, fx Donald Trumps tweet fra 31. 12. 2019

At vise forskellige måder at fortælle USA´s historie på med udgangspunkt i den historiske baggrund for den amerikanske våbenkultur.

2

Side 84-86 + sangen ”The World Was Wide Enough” Fra musicalen Hamilton + debat om 10-dollarsedlen (elevundersøgelse af debatten om Harriet Tubman vs. Alexander Hamilton)

At vise betydningen af USA´s tidlige historie for den amerikanske selvforståelse, som peger på en grundlæggende konflikt mellem føderalister og republikanere.

3

Side 86-90 + gruppearbejde med tekst 3.1-3.3 i lektionen.

At forstå baggrunden for og tankerne bag den amerikanske forfatning.

4

Side 90-96

At forstå debatten om og indholdet af den amerikanske forfatning og Bill of Rights.

5

Side 98-104

At forstå George Washingtons betydning for USA´s tilblivelse som nation.

6

Side 104-107 + opgave 2

At få et overblik over de centrale amerikanske værdier, ritualer, helte og symboler fra USA´s tidlige historie.

7

Side 107-115 + matrixarbejde om hver krise (krisens indhold, parter, udfald og konsekvenser)

At forstå den fortsatte kamp om den amerikanske nation gennem fire kriser i 1790´erne (Whiskey-oprøret, Genêt-affæren, XYZ-affæren og debatten om ”Love om udlændinge og oprør”) og præsidentvalget i 1800.

8

Opgave 3, s. 115 (som skriftlig opgave)

At skrive en sammenhængende fortælling om føderalisternes betydning

9

Side 115-116 + opgave 4

At forstå debatten om forfatningen og forfatningsfædrene i nutidens USA.

10

Arbejdsopgaver til kapitel 3

At få en sammenhængende forståelse for indholdet af kapitel 3.

swipe

Forløbet kan afsluttes med en prøveeksamen med et af eksamenssættene på bogens hjemmeside:


Antal sider i alt: 47.

Alle sidehenvisninger er til Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard: USA´s tilblivelse, Forlaget Columbus, 2019.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)