Det politiske Europa, 3. udgave

Debat-film: Integration i Europa

Debat-film: Trusler og muligheder i EU-samarbejdet

Hvilke scenarier kan man opstille for EU's fremtid?