USA's udfordringer

Åbn undermenuer...

Matrixgruppearbejde om BRIK-landenes voksende styrke

Undersøg hver enkelt af de fire BRIK-landes udenrigspolitiske muligheder. I kan benytte jer af følgende links til at indhente de nyeste informationer, men I er også velkomne til at søge andre informationskanaler

Brug dette skema til at systematisere informationerne i forhold til deres relevans for hvad der spiller ind på en stats udenrigspolitiske muligheder.


Matrixgrupper:

Eleverne inddeles i grupper, der svarer til klassens antal af elever. Nedenfor er angivet en model, hvor der er tale om en klasse på 32 elever, og hvor to grupper har fået ansvar for et BRIK-land. Eleverne fra disse grupper fordeles herefter ud i deres bogstavs-matrixgruppe, hvor de præsenterer landets udenrigspolitiske muligheder. 

  • Brasilien inddeles i to elevgrupper nr. 1 & nr. 2
  • Rusland inddeles i to elevgrupper nr. 3 & 4
  • Indien inddeles i to elevgrupper nr. 5 & 6 
  • Kina inddeles i to elevgrupper nr. 7 & 8

    • (eller hvad der nu svarer til klassens/holdets elevantal)

Elevgrupperne udarbejder nu en undersøgelse og analyse af det pågældende BRIK-lands udenrigspolitiske muligheder, som de skal efterfølgende skal præsentere i deres matrixgrupper.

ABCDEFGH
Brasilien12121212
Rusland34343434
Indien56565656
Kina78787878

Som afslutning kan man i fællesskab mellem lærer og elever i klassen vælge at sammenligne BRIK-landenes udenrigspolitiske muligheder med USAs (se figur 5.6 s.204), herunder dels diskutere BRIK-landenes muligheder for at skubbe til USA's magtposition i verden dels diskutere og vurdere USA's muligheder for at fastholde sin internationale magtposition.